Centrum výtvarné fotografie
České Budějovice

Výstavní galerie

Hlavním posláním výstavní galerie v rámci projektu GAVEX je možnost zprostředkovat a přiblížit výtvarnou činnost fotoateliéru, našich zákazníků, přátel i přidruženého okruhu zainteresovaných umělců širší zájmové veřejnosti. Smysl výstavní činnosti, která vychází z nabídky výtvarníků a poptávky veřejnosti, vidíme v hledání nových směrů, podnětů, nápadů a výrazových prostředků k obohacení kulturního života a posílení prestižního postavení projektu GAVEX v prostředí moderního výtvarného a užitného umění.

Výstavní galerie je kombinací otevřeného, veřejného prostoru vstupní haly a hlavní ateliérové auly fotostudia. Výstavní prostor je členěn do souvislé i dělené plochy obvodových stěn hlavní haly fotoateliéru a výstavních panelů situovaných středem auly. Kromě přirozeného tlumeného denního světla a užitného zářivkového osvětlení jsou výstavní prostory osvětleny bodovými zdroji světla, cílenými na vystavené exponáty. Ozvučení výstavních prostor je citlivě diferencované akustickým podhledem členěným tak, aby během vernisáží, přednášek a jiných hlukových projevů tvořilo vlídné akustické prostředí v celém prostoru auly.

Samozřejmým doplňkem výstavní galerie je udržované a čisté sociální zázemí v přilehlém prostoru galerie.

Šatna - maskérna - Centrum výtvarné fotografie

Šatna - maskérna - Centrum výtvarné fotografie 

Centrum výtvarné fotografie

Centrum _výtvarné_ fotografie8[1].jpg

 

Centrum výtvarné fotografie