Centrum výtvarné fotografie
České Budějovice

Drobečková navigace

Domů > Ceník

Zaváděcí ceny pronájmu multifunkčních prostor fotoateliéru GAVEX České Budějovice

1 hodina pronájmu 300,- Kč
2 hodiny pronájmu 600,- Kč
3 hodiny pronájmu 900,- Kč
4 hodiny pronájmu 1.200,- Kč
5 hodin pronájmu 1.500,- Kč
6 hodin pronájmu 1.800,- Kč
7 hodin pronájmu 2.100,- Kč
8 hodin pronájmu 2.400,- Kč
více jak 8 hodin souvislého pronájmu - jednotná cena 2.400,- Kč
 

Informace k pronájmu fotoateliéru Gavex

 
Za každých 5 hodin placeného pronájmu fotoateliéru GAVEX v jednom kalendářním měsíci bude poskytnuta jedna hodina pronájmu zdarma.
 
Pronájem je účtován počínaje převzetím prostor ateliéru a ukončen jejich předáním.

Při opakovaném, nebo dlouhodobém pronájmu možno sjednat individuální cenu nájemného.

Pronájem prostor fotoateliéru nezahrnuje náklady na opotřebení spotřebního fotografického papírového pozadí. Pokud nedojde během focení k zašpinění či mechanickému poškození papírového pozadí ( pozadí bude odvinuto pouze do úrovně podlahy ) je použití pozadí zahrnuto v ceně pronájmu. Budou-li na pozadí rozvinutém na podlahu po ukončení pronájmu viditelné stopy opotřebení, bude nájemci vyúčtována cena 280,- Kč/ m běžný poškozeného pozadí. Aktuální stav fotografického pozadí bude zkontrolován při předání a převzetí prostor.

Pronájem ateliéru nezahrnuje odborné zaškolení a asistenci při ateliérovém focení profesionálními fotografy. Cenu za tyto samostatné služby je možno sjednat individuálně se smluvními fotografy.

Platbu za pronájem fotoateliéru je možné uskutečnit v hotovosti, nebo převodem na běžný bankovní účet studia.