Centrum výtvarné fotografie
České Budějovice

Stejně jako v loňském roce vyhlašuje fotoateliér GAVEX fotografickou soutěž, o zajímavé ceny. Název soutěže „Rozmarné léto“ jistě mnohé napoví. Těšíme se na vaše příspěvky a podzimní setkání při vyhlášení výsledků.

 

Informace o soutěži

 • Soutěž bude probíhat v termínu od 1.7. do 31.8. 2019
 • Vaše fotky posílejte na e- mail info@gavex.cz od 1.7. do 31.8. 2019 v podobě:

o   Předmět : „Rozmarné léto“

o   Do hlavičky mailu napište:

 • Jméno a příjmení
 • Název fotky

o   Formát fotky .jpg

o   Maximální velikost fotky 5 MB

 • Všechny vaše fotky budou zveřejněny od 10.9. do 30.9.2019 na FB stránkách GAVEXu facebook.com/ateliergavex/ v albu Fotosoutěž „Rozmarné léto“, kde bude probíhat hlasování pomocí lajků – šanci má tedy opravdu každý
 • Ceny za první tři fotky s nejvyšším počtem lajků:

o   1. Místo – finanční odměna ve výši  3.000,- Kč a tříhodinový pronájem fotoateliéruzdarma

o   2. Místo – finanční odměna ve výši  2.000,- Kč a dvouhodinový pronájem fotoateliéru zdarma

o   3. Místo – finanční odměna ve výši  1.000,- Kč a jednohodinový pronájem fotoateliéru zdarma

Pozn.: Pronájem není nutné využít naráz, lze rozložit podle potřeb výherce

 • Zvláštní cena odborné poroty bude udělena jako čestné uznání za nejlepší umělecký dojem a originalitu výtvarného pojetí zadaného tématu ze všech zaslaných fotografií.
 • Výsledky fotografické soutěže „Rozmarné léto“ budou oficiálně vyhlášeny na Facebooku projektu GAVEX dne 7.10.2019
 • Předání cen proběhne 18.10.2019 v 18:00 hodin ve fotoateliéru GAVEX, Na Zlaté stoce 567/35, 370 05 České Budějovice

 

 Pravidla soutěže

 • Fotky soutěžící zasílá na mail info@gavex.cz ve správné podobě, formátu a se všemi požadovanými informacemi
 • Fotky soutěžící zasílá nejpozději do 31.8.2019 do 24:00 hod.
 • Jakákoliv nesprávná forma mailu nebo nedodržení termínu povede k automatickému vyřazení soutěžícího z hlasování
 • Odesláním fotky do e-mailu soutěžící souhlasí se zveřejněním dané fotky na FB stránkách GAVEXu
 • Uchazeč se může soutěže zúčastnit pouze s jednou fotkou, týkající se tématu „Rozmarné léto“
 • Udělení zvláštní ceny za umělecký dojem je plně v kompetenci hodnotící komise, složené z provozovatele fotoateliéru GAVEX a výtvarných poradců projektu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.